پیگیری خـــرید:
عضویت در خبرنامه:

درباره لیلیپوت

فروشگاه اینترنتی لیلیپوت

لیلیپوت نمایش خالص تحقق بی آلایشی است. فروشگاهی کاملا مدرن و منسجم. با ما در زمان و هزینه خود صرفه جویی نمایید. اگر همه سرگرم خرید نیازهای روزانه خود باشند، چطور کسی می تواند زندگی در حد عالی بسازد؟ اینجاست که شروع می کنیم به گیج خوردن، بین راحتی و ازدحام، بین فراوانی و انتخاب. خرید نیازمند تمرکز است.


اولین چیزی که از خودمان می پرسیم، این است می خواهیم مردم در فروشگاه لیلیپوت چه حسی داشته باشند؟ راحتی، غافلگیری، عشق در کنار خانواده بودن و یا دوری ازهیاهوی شهری. سپس پیرامون نیت مان، خدمات رسانی می کنیم. زمان می برد، یک هزار "نه" باید گفت تا به یک "بله" رسید. خرید شما را ساده سازی و بی آلایش می کنیم، از گرانی بَری می کنیم، تا هر آنچه ارائه می کنیم زندگی هر آدمی را بهبود دهد.
فقط اینجاست که پای کارمان را امضا می کنیم / ارائه شده توسط لیلیپوت