نوروا

نوروا لابراتوار نوروا همواره پیشگام در آگاهی و شناخت وضعیت طبیعی پوست، مطالعه بر روی پوست، بررسی قابلیت های طبیعی پوست و عناصر ساختمانی محافظت کننده، ترمیم و همچنین بازسازی آن بوده است. هر محصول، طی یک فرآیند پیچیده و منحصر به فرد به دست می آید که با استفاده از عناصر تشکیل دهنده فعال، باعث کمک به بهبود کامل و بازسازی قابلیت های طبیعی پوست می شود. در نهایت پوست عملکرد فیزیولوژیکی و تعادل طبیعی خود را باز می یابد. این پژوهش نوآورانه ما را قادر به عرضه ی محصولاتی باخواص کارایی بالا، تحمل پذیری بالا و نوآوری دارویی کرده است.
امروزه، لابراتوار نوروا نقش اساسی در دانش درموکازمتیک مدرن ایفا می کند. این لابراتوار طیف گسترده ای از محصولات کمکی برای درمان پوست و محصولاتی نوآورانه برای استفاده روزانه را ارائه کرده است.
تمام محصولات نوروا از یک منشور اخلاقی پیروی می کنند که اثر بخشی و بی ضرر بودن آن را تضمین می کند. میزان اثر بخشی محصولات تحت نظارت تخصصی سازمان های مستقل مورد آزمایش قرار می گیرند. هر تست مطابق بر پروتکل های دقیق و روش های اصلی آزمایش، انجام می پذیرد. از نظر میزان تحمل پذیری پوست و چشم تحت بررسی هستند تا تحمل پذیری این محصولات تضمین شود. ایمنی لاین نوروا دارای گواهی ISO هستند و مطابق با قوانین دارویی و پزشکی تولید می شوند. به منظور اطمینان از حداکثر ایمنی ، کنترل های دقیقی بر روی مواد اولیه و تمامی مراحل فرآیند تولید اعمال می شود.محصولات نوروا از تحقیقات بنیادی با کیفیت بالا بهره مند هستند و از مواد فعال و مبتکرانه برای تولید آنها استفاده می گردد، که با دقت برای نهایت اثربخشی و ایمنی انتخاب می شوند و همچنین نوروا تمامی پیشنهادات ارائه شده توسط مقامات بهداشتی را در نظر می گیرد.