آون

آون برند آمریکایی آون با ارائه محصولاتی که باعث افزایش زیبایی ظاهری می گردد؛ ضمن رهبری در لوازم آرایشی جهان، پروژه های مشارکت اجتماعی خود را به عنوان شهروند اجتماعی ادامه می دهد. فعالیت های خود را با سیاست زیست محیطی ادامه و به موازات ارزش های جهانی عمل می کند. این برند آرایشی به منظور حفظ سلامت محیط زیست و انسان، تقریبا تمام سفارشات را به صورت آنلاین می گیرد و از این طریق مصرف کاغذ را بسیار کاهش داده است. همچنین در این راستا با کاهش 20% مصرف انرژی، 27% آب و 17.6% انتشار گازهای گلخانه ای، از موادی استفاده می کند که تا 76% قابل بازیافت است.