آکوافرش

آکوافرش   SmithKline Beecham ابتدا خمیر دندان آکوافرش را در سال 1973 خلق کرد. این خمیردندان به گونه ای طراحی شد که یکی از معروفترین خمیر دندان در بازار بهداشت دهان و دندان باشد. خمیردندان آکوافرش بیش از 40 سال انتخاب اول در زمینه مراقبت از دهان و دندان بوده است. آکوافرش اولین خمیر دندان راه راه بود که در آن زمان در بازار بهداشت دهان و دندان قرار داشت و دو مزیت اصلی نفس تازه و مبارزه با پوسیدگی دندان را دارا بود. آکوافرش همچنین اولین مارک تجاری بود که به عنوان یک محصول اصلی برای مصرف کنندگان، "طراوت" را ارائه می داد. داشتن نفس تازه و یک خمیر دندان خوب برای جوانان و خانواده ها در آن زمان مهم بود و امروز نیز باقی مانده است.