آستونیش

آستونیش در حال حاضر آستونیش  بیش از 60 نوع محصول تولید می کند که در سراسر دنیا به فروش می رسد. امروز دومین نسل آستونیش بیش از 40 سال زمان صرف فهمیدن چالش های پاک کنندگی که شما هر روز با آن رو به رو هستید کرده است. هر مشکلی پاک کنندگی که شما دارید, آستونیش قصد دارد تا راه حل مناسبی برای آن ارائه دهد.