بایول

بایول یک گروه دارویی مستقل که در سال 1949 در فرانسه پایه گذاری شد. آزمایشگاه های بایول بیش از 65 سال بر روی پوست و پزشکی خانواده کار کرده اند. مرکز آن در ژنو است و در نزدیکی شرکت های تابعه و توزیع کننده خود کار می کند. امروز شامل سه برند اصلی می باشد:
Biorga که در زمینه راه حل های جهانی برای بیماری های پوستی فعالیت می کند.
Therica  که وظیفه پیشنهاد محصولاتی برای بیماری های معمول را دارد.
Femilyane که در زمینه سلامت بانوان فعالیت می کند.