کدلی

کدلی کدلی در تاکستان های فرانسه متولد شد. جایی که تفاله های انگور را پس از آبگیری دور می ریختند. اما محققان متوجه شدند این تفاله ها را می توان برای استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی و پلی فنلی موجود در انگور و بکارگیری در محصولات آرایشی بهداشتی استفاده نمود. پلی فنل ها، رسوراتول، وینی فرین، آب انگور ارگانیک، روغن انگور و وینولوور از ترکیبات فعال استخراج شده از بخش های مختلف درخت انگور می باشند که به عنوان ماده مؤثره در محصولات آرایشی بهداشتی کدلی استفاده می شوند.

•  درخت مو (تاک) منبع الهام کدلی است.
•  از بخش های مختلف درخت انگور(هسته، ساقه، شیره، میوه) مواد موثره محصولات آرایشی بهداشتی کدلی استخراج می شود. 
•  محصولات آرایشی بهداشتی کدلی از مواد نگهدارنده به میزان حداقل استفاده می کند.
•  محصولات کدلی روی حیوانات آزمایش نمی شود.
•  کدلی از کاغذهای قابل بازیافت برای بسته بندی استفاده می کند.
•  کدلی متعهد به اهداء ۱ درصد از گردش مالی سالیانه خود به سازمانهای محافظ کره زمین است.
•  پارابن، فنوکسی اتانول، فتالات، روغنهای معدنی در محصولات آرایشی بهداشتی کدلی وجود ندارد.