مورینگا

مورینگا مورینگا امو، برندی پیشرو و جستجوگر است که نگاهی ویژه به طبیعت و زندگی مدرن دارد. با وجود این که محصولات این برند مخصوص زندگی مدرن ساخته شده اند، اما قدرت و اثربخشی شان را از طبیعت دریافت می کنند؛ مورینگا امو بر خلاف خیلی از پدیده های مدرن دیگر، دوست دار طبیعت است. این برند سه مفهوم کاهش آلودگی ها، بازیافت و استفاده مجدد را سرلوحه خود قرار داده و این موضوع را برای مصرف کنندگانش هم مطرح می کند تا آن ها هم طبیعت را دوست بدارند. طبیعتی که مورینگا درخت معجزه را با بخشندگی در اختیار ما گذاشته است.