نسکافه

نسکافه
در سال 1929 ، نستله برای کمک به حفظ دانه های اضافی قهوه در برزیل که ناشی از سقوط وال استریت بود ، به چالش کشیده شد. و نستله این چالش را پذیرفت. متخصص قهوه ما ، مکس مورگنتالر ، در این مأموریت قصد داشت یک فنجان قهوه خوشمزه را به سادگی با اضافه کردن آب خلق کند. مکس و تیمش به سختی کار کردند تا بتوانند راهی جدید برای تهیه قهوه فوری فراهم آورند که بتواند طعم طبیعی قهوه را حفظ کند. در سال 1938 ، آنها جواب را پیدا کردند  و NESCAFÉ به دنیا آمد. NESCAF با استفاده از سه حرف اول در Nestlé و پسوند آن با کافه،  نام جدیدی در قهوه شد.