کلاکن

کلاکن گروه صنعتی شیمیایی کلاکن در سال 1393 با هدف تولید محصولاتی با کیفیت و توان رقابتی با نامدارن خارجی و داخلی در زمینه بهداشت خانواده به تلاش تعدادی از مهندسین ومتخصصین ایرانی در شهرک صنعتی ایوانکی واقع در استان سمنان و60 کیاومتری شهر تهران با تکیه بر فناوریهای نوین و دانش روز دنیا پایه گذاری شد.تمامی محصولات تولیدی شرکت دارای استاندارد ملی ایران بوده وتحت نظارت سازمان غذا و دارو ووزارت بهداشت است وکاملا با سلامت انسان و محیط زیست مطابقت دارد .